Proiect CEL

sigla_EUPROIECT CEL – Centru de Excelenta pentru dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata a SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL in domeniul lucrarilor de instalatii electrice

SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL, in calitate de beneficiar, a semnat pe data de 14/06/2018 contractul de finantare numarul 2932 cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului a fost acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr SMIS 113578, intitulat „CEL – Centru de Excelenta pentru dezvoltarea si consolidarea pozitiei pe piata a SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL in domeniul lucrarilor de instalatii electrice” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Locatia de implementare a fost situata in Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, Prahova, Ploiesti (municipiu resedinta de judet), Str. Targovistei, nr. 10.

Durata proiectului a fost de 21 luni, intre 01.06.2018 si 29.02.2020.

Valoarea totala a contractului a fost 1.105.827,73 lei, valoare ce a inclus finantarea nerambursabila de 743.413,00 lei, din care contributia FEDR a fost 631.901,05 lei iar contributia bugetului national a fost 111.511,95 lei.

Obiectivul general (scopul proiectului) a constat in in dezvoltarea SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL si consolidarea pozitiei pe piata a acesteia în domeniul competitiv 4321 – Lucrari de instalatii electrice identificat în Strategia Naþionala de Competitivitate prin implementarea unui sistem integrat (active necorporale, echipamente IT si de comunicatii, utilaje, aparatura birotica si alte active corporale) pentru dezvoltarea de servicii inovative.

 

Obiectivele specifice ale proiectului au constat in:

 1. Crearea de 3 noi locuri de munca, dintre care cel putin unul pentru persoane defavorizate, respectand principiile egalitatii de sanse si mentinerea acestora precum si a celor existente in anul fiscal 2016 pe perioada de 3 ani succesiva implementarii

proiectului. Implicit, crearea posibilitatilor de lucru si pentru persoanele defavorizate prin adaptarea infrastructurii pentru accesul si operarea de catre persoanele din aceasta categorie.

 1. Cresterea cifrei de afaceri pe perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei cu o medie anuala de minim 15%
 2. Extinderea capacitatii de productie oferite prin achizitionarea de echipamente hardware, utilaje, aparate specifice, software, necesare derularii activitatilor de instalatii electrice. Elementele achizitionate sa fie performante, de ultima generatie, tehnologia mai noua de 2 ani, sa aiba un consum redus de energie si sa respecte toate normele prevazute de UE pentru garantarea unui nivel inalt de siguranta si de protectie a mediului.

 

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

– 3 persoane angajate, din care una din categoaria persoanelor defavorizate

– 13 echipamente hardware, utilaje, aparate specifice, software.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a constat in:

 1. „Intinerirea” personalului prin atragerea in cadrul proiectului a tinerilor studenti si absolventi.
 2. Formarea profesionala si cresterea competentelor profesionale ale angajatilor intreprinderii prin cursuri de perfectionare/specializare.
 3. Crearea de noi locuri de munca pentru populatia din zona, calificate, legate de activitatea de lucrari de instalatii electrice. Noile locuri de munca sunt mentinute si dupa finalizarea proiectului, impreuna cu personalul existent, intr-un mediu mai sigur si in conditii de munca superioare. Mai mult, s-au realizat conditiile pentru cresterea numarului de salariati in urmatorii ani de la finalizarea investitiei.
 4. Introducerea in piata locala de servicii competitive de o inalta calitate si cu o valoare adaugata sporita, in cantitati mai mari decat ofera concurenta si adaptate nevoilor specifice, cu mentinerea unor preturi competitive si in termeni de executie flexibili.
 5. Dezvoltarea comunitatii locale din punct de vedere tehnologic, economic si social, proiectul a contribuit la cresterea nivelului de trai al populatiei din zona si in special al membrilor familiilor salariatilor companiei.
 6. Consolidarea societatile locale, cu preponderenta IMM-uri, prestatoare de servicii, transport, intretinere si reparatii sau furnizori, etc. prin intensificarea colaborarilor cu acestia.
 7. Sprijinirea Autoritatilor publice, pentru care existenta si dezvoltarea societatii constituie o sursa sigura de venituri pentru Bugetul de Stat Local cat si pentru Bugetul General Consolidat, dar si un sprijin pentru cresterea atractivitatii economice a zonei care va putea atrage noi investitori si accelerarea dezvoltarii economice a zonei prin marirea fluxului de capital investitional.
 8. Protejarea mediului inconjurator prin reducerea consumului de energie si deseuri necesar in procesele de productie clasice cu impact.

 

SC KARDYNAL INTSERV OFFICE SRL, RO 31508441, J29/577/2013

Adresa de corespondenta: 060512, B-dul Constructorilor 20A, sector 6, Bucuresti, Persoana de contact: Adriana Tarascu, 0729.987.630.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

footer_info
regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro