Project Management

 Project Management si Planificare in Primavera P6, Microsoft Project


1211

 

 


Tipuri de proiecte si activitati acoperite:

  • Proiecte Constructii capitale
  • Sisteme Management Mentenanta
  • Proiecte Revizii capitale
  • Productie

Proiecte Constructii capitale

13

  • Planificarea integrata a fazelor interdependente: Proiectare, Achizitii, Constructii, Transporturi, Instalare, Probe, Punere in functiune, Documentatie Finala
  • Intocmirea diagramelor de incarcare a resurselor per proiect/faza/specialitate/subcontractor si tip resursa
  • Stabilirea si implementarea sistemului de masurare a progresului
  • Intocmirea si analiza curbelor de progres per proiect/faza/specialitate/subcontractor
  • Implementarea managementului (interfetei) subcontractorilor
  • Identificarea, analiza si monitorizarea drumului/drumurilor critice si arezervelor de timp
  • Implementarea sistemului de management al riscurilor: identificare oportunitati/amenintari, stabilire masuri atenuare, implementare si urmarire masuri
  • Stabilirea planului de referinta pentru raportare
  • Actualizarea planurilor functie de evolutia activitatilor
  • Intocmirea rapoartelor de status per proiect/faza/specialitate/subcontractor: progress planificat vs realizat, prognoza intarziere/avans
  • Urmarire indicatori de eficienta cheie: eficienta consumului de resurse, eficienta cheltuililor, eficienta indeplinirii graficului, analiza vloarii cuvenite si estimarea cheltuielilor necesare pentru finalizare
  • Replanificare in functie de evolutia proiectului

 

 16 14

 

 

 

 

 

Proiecte Revizii capitale

10

  • Stabilirea echipamentelor pentru revizie in functie de lista de defectiuni si scadente
  • Planificarea reviziei pe tipuri de echipamente si functie de prioritate si a termenelor
  • Estimarea resurselor necesare si a capacitatilor disponibile
  • Optimizarea planului functie de necesarul de resurse, capacitatile disponibile si termene
  • Planificarea si integrarea activitatilor de modernizare
  • Implementarea sistemului de management al riscurilor
  • Stabilirea planului de referinta pentru raportare
  • Actualizarea planurilor functie de evolutia activitatilor
  • Intocmirea rapoartelor de status per proiect/faza/contractor/specialitate: progress planificat vs realizat, prognoza intarziere/avans,
  • Urmarire indicatori de eficienta cheie: eficienta consumului de resurse, eficienta cheltuililor, eficienta indeplinirii graficului, estimarea cheltuielilor finale
  • Replanificare in functie de evolutia proiectului

 

Sistem Management Mentenanta

1

  • Implementare flux de management al mentenantei (structura echipamente, notificari, comenzi, materiale)
  • Planificarea si urmarirea activitatilor de mentenanta preventiva (saptamanal/lunar/anual)
  • Planificarea si urmarirea activitatilor de mentenanta predictiva
  • Planificarea si urmarirea activitatilor de mentenanta corectiva
  • Planificarea si urmarirea aprovizionarii de materiale/piese de schimb
  • Actualizarea planurilor functie de executie
  • Intocmirea rapoartelor saptamanale, lunare, anuale
  • Implementare indicatori de eficienta cheie

2 4

 

 

 

 

 

 

Productie

3

  • Planificarea productiei functie de comenzi si operatii implicate (aprovizionare, proces productie, testare, livrare)
  • Estimarea necesarului de resurse si a capacitatilor disponibile
  • Optimizarea si prioritizarea comenzilor
  • Actualizarea situatiilor functie de executie
  • Intocmirea rapoartelor per comenzi/clienti

5 6